tirsdag 14. juni 2011

Kvinnen. Trygg og tankefull.

Maleri til salgs.
Endelig etter lang tid, er malerspiren tilbake. Jeg har alltid synes kvinnen er et unikt objekt og menneske.
Følelser, lukt og sanser. Eller spørsmål om væren!
( Maler også andre motiver, tilfelle noen skulle ønske en bestilling!!)